Publications

 

Guide to Buying Responsibly

Dansk Initiativ for Etisk Handel har i samarbejde søsterorganisationerne, ETI-UK og IEH Norge samt International Labour Organization udarbejdet den første globale leverandørundersøgelse om ansvarlige indkøbspraksisser. 

Guide to Buying Responsibly præsenterer eksempler på på best practice samt relevante redskaber til, at virksomheder kan arbejde ansvarligt og med udgangspunkt i blandt andet FNs Retningslinjer for Menneskerettigheder og Erhverv.

(Udgivet i september, 2017)

Download

State of Ethical Trading 2016

State of Ethical Trading giver et indblik i de fremskridt og udfordringer, som DIEHs medlemmer møder i arbejdet med etisk handel. Rapporten giver en status på, hvor langt vi i Danmark er med arbejdet og visionen om at fremme handel, der respekterer menneske- og arbejdstagerrettigheder og fremmer en bæredygtig udvikling.

Den viden, som præsenteres her, er baseret på DIEHs medlemmers årlige indrapportering.

DIEHs medlemmer dækker fem medlemsgrupper: virksomheder, NGO’er, brancheorganisationer, fagforeninger og statslige institutioner. Der er stor forskel på medlemmernes aktiviteter indenfor etisk handel men også ligheder og fælles fokus.

(Udgivet i april, 2017)

Download

Tackling Child Labour in Global Supply Chains

DIEH har i samarbejde med vores medlemmer udarbejdet en børnearbejdsfolder, hvori man kan danne sig et kyndigt overblik over, hvordan børnearbejde defineres, hvor mange børn problematikken omfatter, et kort oprids af kernekonventionerne på området samt af den nyeste tilføjelse, Modern Slavery Act, og ligeledes har vi noteret vores anbefalinger på området.

(Udgivet i november, 2016)

Download

State of Ethical Trading 2015

SET 2015

State of Ethical Trading giver et indblik ind i de fremskrift og udfordringer som DIEHs medlemmer møder. Rapporten giver en status på hvor langt vi i Danmark er med arbejdet og visionen om at fremme handel, der respekterer menneske- og arbejdstagerrettigheder og fremmer en bæredygtig udvikling.

Den viden som præsenteres her, er baseret på DIEHs medlemmers årlige indrapportering.

DIEHs medlemmer dækker fem medlemsgrupper virksomheder, NGO’er, brancheorganisationer, fagforeninger og statslige institutioner. Der er stor forskel på medlemmernes aktiviteter indenfor etisk handel, men der er også ligheder og fælles fokus.

(Udgivet i april, 2016)

State of Ethical Trading 2015

Due Diligence in agricultural supply chains

In collaboration with the Ethical Trading Initiatives in Norway and England, DIEH has produced a report about due diligence in agricultural supply chains.

The report addresses exploitation of migrant workers in the production of Italian tomatoes and presents recommendations for food producers and retailers on how to counteract the issues (2016).

Counteracting exploitation of migrant workers in Italian tomato production

Living Wage Report

In collaboration with the Ethical Trading Initiatives in Norway and England, DIEH has devised a report on living wage. The report addresses issues and recent initiatives to combat living wage problems (2015).

Living Wages in Global Supply Chains: A New Agenda for Business

Freedom of Association and the Right to Collective Bargaining

Read more about Freedom of Association and the Right to Collective Bargaining, and how DIEH recommends organisations to proceed within this area in a practical manner in the folder "Addressing Freedom of Association and the Right to Collective Bargaining in Global Value Chains" (2015).

Download the folder in English

Indirect sourcing, direct responsibility

DIEH lancerede i i 2014 en guide for indirekte indkøb gennem mellemled – Indirect Sourcing, Direct Responsibility. Guiden er udarbejdet i samarbejde med DIEHs virksomhedsmedlemmer (2014).

Indirect sourcing, direct responsibility

Environmental Supply Chain Management

- A guide to Danish companies

This guide has been made i cooperation with The Danish Ministry of the Environment. The guide outlines practical steps companies can take to implement environmental supply chain management and the use of guidelines on responsible supply chain management (2011).

Download guide

Good Environmental Practices

- a practical handbook for suppliers and sub-suppliers.

This handbook has been made i cooperation with The Danish Ministry of the Environment. The handbook can be used for training and capacity building of suppliers and sub-suppliers (2011). 

Download handbook
 
JETI PPSS

JETI Guide to Buying Responsibly

JETI Guidance for companies on purchasing practices, drawing on the findings of a collaborative supplier survey run in partnership between the joint ethical trading initiatives and the ILO, with support from SEDEX. The guide includes best practice examples and outlines the five key business practices that influence wages and working conditions.

Download